Mijn favorieten

Taxaties

 
Het doel van een taxatie
Het doel van een taxatierapport is het verschaffen van informatie over belangrijke aspecten van uw eigen woning of van de woning die u heeft gekocht. Voordat de banken een hypothecaire lening verstrekken stellen ze een taxatierapport verplicht. De geldverstrekker (de bank) wil zekerheid omtrent de waarde van de woning op basis waarvan zij u een hypothecaire lening verstrekt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige taxateur vereist.

De taxateur is degene die het taxatierapport maakt. Om de waarde van uw woning te bepalen moet de taxateur op een aantal zaken letten.
·         plaats waarin uw woning ligt
·         buurt waarin uw woning ligt
·         omgevingsfactoren (bestemmingsplan, snelweg, winkelcentrum, kindvriendelijke buurt enz.)
·         aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz.
·         staat van onderhoud, constructie en kwaliteit van de toegepaste materialen (worden er grote reparaties verwacht in de toekomst)
·         de functionaliteit van de indeling
·         isolatie en energiezuinige maatregelen
·         inhoud en oppervlakte
·         verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad)
 
Er zijn ook externe omstandigheden die de waarde van uw huis kunnen beïnvloeden.
·         prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen.
·         toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse.
·         Komt datgene wat hij waarneemt, overeen met de gegevens van het Kadaster.

NWWI en/of NHG taxatie 
Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is een onafhankelijk taxatie instituut dat geldt als validatie-keurmerk voor taxateurs. Dit taxatie instituut werkt als een controle systeem op de taxatiemethode van de taxateur en de getaxeerde waardes in het taxatierapport. Het NWWI (maar ook bijvoorbeeld Taxateurs Unie) controleert en valideert een taxatierapport waardoor deze wordt geaccepteerd door het NHG en alle hypotheek geldverstrekkers.
Als uw geldverstrekker een NWWI taxatie nodig heeft of als u uw hypotheek met NHG financiert, dan bent u dus verplicht om het taxatierapport te valideren. Dit valideren (door bijv. het NWWI of Taxateurs Unie) brengt extra kosten met zich mee. De taxateurs zullen deze extra kosten aan u doorberekenen.  

De waarde van de woning 
Een woning heeft verschillende soorten waarden. Een redelijke vraagprijs voor een woning is een andere waarde dan de herbouwwaarde die de verzekeringsmaatschappij wil achterhalen. 

De volgende waarde begrippen worden onderscheiden:
·         de waarde in het economische verkeer
·         de onderhandse verkoopwaarde
·         de executiewaarde
·         de herbouwwaarde
·         de economische huurwaarde
De waarde in het economisch verkeer
De waarde die de belastingdienst wil weten is de waarde in het economische verkeer van uw woning. Dit om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de wet WOZ. 

De wet WOZ, Wet Waardebepaling Onroerende Zaken bepaald de waarde in het economische verkeer. De overheid (fiscus) wil de waarde van uw woning weten ten behoeve van diverse belastingheffingen. De belastingen, waar deze waarde voor nodig is, zijn:
·         de onroerendezaakbelasting
·         het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting
·         de waterschapslasten

De wet WOZ zorgt ervoor dat de taxaties voor de waardebepalingen hetzelfde verlopen. De gemeente is opdrachtgever van deze taxatie en stelt in het kader van de wet WOZ een taxateur aan die altijd uitgaat van de waarde in het economisch verkeer. U ontvangt van de gemeente een beschikking en de waarde die is vastgesteld. Het rapport is alleen bestemt voor de gemeente, belastingdienst en de waterschappen. Wie binnen zes weken bezwaar maakt tegen de gemeentelijke wet WOZ-waardering van zijn huis, kan voor de contra-expertise ook een taxateur inschakelen. 

Onderhandse verkoopwaarde 
De onderhandse verkoopwaarde is de waarde die een huis opbrengt bij aan- of verkoop.

Executiewaarde 
De executiewaarde is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen. De bank wil deze waarde weten bij een hypotheekaanvraag. 

Economische huurwaarde 
Als u uw woning tijdelijk wilt verhuren moet u de economische huurwaarde van uw woning weten. 
  
 


 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring